Asystent Sprzedaży > Konkurent Cen Allegro (repricing)

Konkurent Cen Allegro (repricing)

Dopasuj się do ruchów rynkowych na Allegro

Dzięki naszemu narzędziu repricingu zyskasz pełną kontrolę nad zmianami cen rynkowych. Konkurent Cen Allegro automatycznie dostosowuje ceny zgodnie z wyznaczonym przez Ciebie przedziale cenowym.

Lista ofert Konkurenta Cen Allegro

Maksymalizuj zyski ze sprzedaży

Narzędzie nawet co 1 minutę jest w stanie analizować konkurencję i reagować na zaistniałe zmiany rynkowe:

 • Podnoszenie cen w sytuacji braku konkurencji. Gdy konkurencja zanika, a Twoje produkty stają się jedynym dostępnym wyborem dla klientów, narzędzie repricingu automatycznie podnosi ceny. To sprawia, że zyskujesz na wartości swoich produktów, wykorzystując brak alternatyw na rynku.
 • Reagowanie na podwyżki cen konkurencji. Kiedy konkurencja podnosi ceny, Konkurent Cen Allegro natychmiast reaguje. Podwyższa cenę tak, aby utrzymać konkurencyjność (nie więcej niż cena konkurencji), a jednocześnie maksymalizować zysk.
 • Dostosowywanie cen do nowej konkurencji. W momencie pojawienia się nowych graczy na rynku lub gdy konkurencja obniża ceny, Konkurent Cen Allegro niezwłocznie reaguje. Jeśli to możliwe przy zachowaniu akceptowalnej marży, obniża ceny, przyciągając uwagę klientów najniższą ceną.

Masz wszystko pod kontrolą - z automatu

 • Automatyczne wykrywanie anomalii. Konkurent Cen Allegro przy automatycznej zmianie cen odrzuca anomalie (oferty o tym samym kodzie EAN jednak znacząco odbiegające od Twojej ceny (>200%) lub posiadające znacząco różny tytuł oferty). Anomalie możesz również ręcznie odznaczyć.
 • Pomijanie ofert biorących udział w Kampaniach Allegro. Konkurent Cen Allegro przy zmianie cen pomija oferty zgłoszone przez Ciebie do Kampanii Allegro np. BlackWeek. Wyjątkiem są oznaczenia Hit i Nowość.
 • Zmiana cen wyłącznie we wskazanym przez Ciebie zakresie. Dla każdej oferty możesz określić przedział cenowy, czyli cenę minimalną oraz cenę maksymalną, jaką narzędzie może automatycznie ustawić w ofercie.

Szybko ustaw reguły automatyzacji dzięki masowym operacjom

Masowe akcje ustawień zmiany cen ofert Allegro

Na stronie Konkurenta Cen Allegro masowo wykonasz następujące akcje dla zaznaczonych ofert:

 • Włącz automatyczną zmianę cen.
 • Wyłącz automatyczną zmianę cen.
 • Ustaw cenę minimalną / maksymalną.
 • Ustaw częstotliwość sprawdzania.
 • Ustaw wartość "Obniż o".
 • Włącz śledzenie ofert po EAN.
 • Wyłącz śledzenie ofert po EAN.
 • Uwzględniaj wszystkie kody EAN produktu.
 • Nie uwzględniaj wszystkie kody EAN produktu.

Aby ułatwić Ci przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie ofert, na stronie Konkurenta Ocen Allegro znajdziesz szeroki zakres filtrów oraz możliwości sortowania wyników.

Jeszcze większa kontrola, dzięki dodatkowym możliwościom

 • Włączanie/wyłączanie cen w poszczególnych ofertach.
 • Włącznik/wyłącznik główny narzędzia.
 • Tryb obserwacji, gdy potrzebujemy tylko monitorować konkurencję, bez automatycznej zmiany cen.
 • Możliwość podania loginów sprzedawców, nieuznawanych przez Ciebie za konkurencję (domyślnie wszystkie podłączone przez Ciebie konta Allegro).
  Ustawienia główne Konkurenta Cen Allegro
 • Możliwość pomijania ofert konkurencji z tylko jedną sztuką dostępną na stanie.
 • Możliwość pomijania ofert konkurencji bez sprzedaży w ostatnich 30 dniach.
 • Możliwość pomijania ofert bez SMART-a i darmowej dostawy.
 • Możliwość pomijania ofert bez wyróżnienia.
 • Panel zarządzania ofertami z widoczną listą dopasowanych ofert konkurencji. Lista ofert podobnych wyszukanych po kodzie EAN
 • Precyzyjne określenie ofert, z którymi chcesz porównywać swoją ofertę, a z którymi nie chcesz.
 • Dziennik zmian cen dokonanych przez Konkurenta Cen Allegro. Dziennik automatycznej zmiany cen ofert Allegro
 • Eksport listy ofert i konkurencji do pliku csv.

Wyszukuje wszystko, co się da

Nasze rozwiązanie wyszukuje konkurencyjne oferty nie tylko na podstawie kodu EAN ustawionego w ofercie, ale również wszystkich innych kodów EAN, pod którymi dany produkt może być wystawiony i połączony w produktyzacji.

Wyszukiwanie po wszystkich kodach ean produktu Allegro

ISBN jako podzbiór kodów EAN jest również wspierany przez nasze rozwiązanie.

Zaimportuj zakres cen z pliku csv, xls

Możesz zaimportować ustawienia do ofert z pliku csv lub arkusza kalkulacyjnego.

Import ustawień z pliku csv lub arkusza kalkulacyjnego

Najprostszy arkusz może zawierać dwie kolumny: cenę minimalną oraz kolumnę wskazującą oferty, dla których ustawiona ma być cena minimalna:

 • ID oferty,
 • SKU,
 • EAN.

W pliku możesz również umieścić kolumnę z ceną maksymalną oraz dodatkowe kolumny wskazujące oferty.

Działa tak jak trzeba

 • Oferty zakończone i zarchiwizowane nie są sprawdzane, nawet gdy włączoną mają automatyzację cen.
 • Cena oferty zawsze jest pobierana tuż przed porównaniem przy każdym sprawdzeniu.
 • Jeśli Twoje oferty są zgłoszone do Kampanii Allegro, pominiemy je przy sprawdzaniu.
 • Do porównania bierzemy tylko oferty ze stanem "Nowy".

Sam decyduj jak często narzędzie ma sprawdzać oferty

Częstsze sprawdzanie cen konkurencji pozwala na szybszą reakcję do zmieniających się dynamicznie warunków rynkowych. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w sytuacji, kiedy konkurencyjni sprzedawcy również korzystają z automatów do zmiany cen. Jednak równocześnie musimy skrupulatnie zarządzać zużyciem zasobów w maszynie przetwarzającej oferty, aby utrzymać ekonomiczną efektywność dla wszystkich użytkowników i unikać zastoju w działaniu systemu. W związku z tym koszt użytkowania narzędzia jest bezpośrednio uzależniony od liczby cykli monitorowania cen dla ofert z włączoną automatyzacją zmiany ceny.

Aktualny koszt to 0.001 zł od sprawdzenia oferty pod kątem analizy ofert konkurencji i ewentualnego dostosowania ceny.

Dla każdej oferty możesz ustawić inną częstotliwość sprawdzania, dzięki czemu możesz ograniczyć koszty, zwiększając efektywność działania narzędzia.

Aktualnie masz do wyboru następujące opcje "Sprawdzaj co":

 • 1 minutę,
 • 5 minut,
 • 15 minut,
 • 30 minut,
 • 1 godzinę,
 • 2 godziny,
 • 3 godziny,
 • 6 godzin,
 • 12 godzin,
 • 24 godziny.

Przykład: Masz włączoną automatyzację cen w 100 ofertach ze sprawdzaniem raz na 24 godziny. W 30 dni nastąpi 30x100 sprawdzeń kosztujących w sumie 30x100x0.001 zł = 3 zł.

Sprawdzenia do Konkurenta Cen Allegro zakupisz w naszym sklepie.

FAQ — Najczęściej Zadawane Pytania

Ile kosztuje korzystanie z Konkurenta Cen Allegro?

Koszt zależy od liczby sprawdzeń cen w ofertach, w których włączoną masz automatyczną aktualizację cen.

Aktualny koszt narzędzia znajdziesz w naszym cenniku.

Czy korzystanie z narzędzia jest zgodne z regulaminem Allegro?

Tak. Narzędzie jest zgodne z regulaminem Allegro.

W jaki sposób rozpocząć korzystanie z narzędzia.
 1. Załóż darmowe konto w Niezbędniku Sprzedawcy.
 2. Połącz konta Allegro w ustawieniach Kont Allegro.
 3. Przejdź na stronę konfiguracji Konkurenta Cen Allegro.

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu.

Kliknij, aby otworzyć czas z Konsultantem.