Asystent Sprzedaży

Narzędzie Asystent Sprzedaży wyręczy Cię od żmudnych czynności związanych ze sprzedażą na Allegro.

Omijacz opłaty utrzymaniowej od nieefektywnych ofert Allegro

  • Już nie musisz pilnować nadchodzących opłat za nieefektywne oferty Allegro.
  • Włącz funkcję Omijacz opłaty utrzymaniowej Asystenta Sprzedaży i ciesz się wolnym czasem.
  • Nasz system sam sprawdza co kilka dni nadchodzące w najbliższych 10 dniach opłaty i jeśli trzeba to zakańcza ofertę i wystawia ją na nowo.
  • Wielowariantowość oraz zestawy i rabaty podpięte do ofert są aktualizowane. Dzięki temu zachowujesz atrakcyjność ofert.
  • Oferty są wystawiane na nowo z wyłączonymi opcjami promowania.
  • Dla ofert bez cennika dostaw istnieje możliwość automatycznego przypisania ustawionego cennika.
  • Asystent Sprzedaży powiadomi Cię na adres email o wszystkich istotnych zdarzenaich.
Zaczynamy wspierać wielowariantowość oraz zestawy i rabaty

Nowo utworzone oferty przez Asystenta Sprzedaży będą zachowywać wielowariant oraz zestawy i rabaty.
Dla ofert już utworzonych i nadal aktywnych wielowariant zostanie również uaktualniony. Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu.