Zasady Użytkowania

Obowiązuje od: 27 Wrzesień 2019

 1. DEFINICJE

  1. "Administrator" (Usługodawca) – ALLEO.NET Tomasz Grzesik z siedzibą w Złotej Wodzie 44, 26-025 Łagów, NIP: 6572714873, REGON: 366265315.
  2. "Serwis" – serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem: niezbedniksprzedawcy.pl za pośrednictwem którego Administrator Świadczy Usługi na rzecz Użytkowników, a także prowadzi inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
  3. "Regulamin" – zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
  4. "Użytkownik" (Usługobiorca) – Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, który korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
  5. "Usługi" – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników, która odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz jej integralnej części - niniejszego Regulaminu.
  6. "Konto" – konto założone przez Użytkownika w Serwisie. Jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu adresu e-mail oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu ma dostęp do spersonalizowanych narzędzi oraz treści.
  7. "Cennik" – uporządkowany wykaz cen za usługi Serwisu, znajdujący się pod adresem internetowym niezbedniksprzedawcy.pl/cennik.
  8. "Dodatki" – odpłatne, zgodnie z cennikiem, funkcjonalności Konta Użytkownika.
  9. "Rejestracja" – zaakceptowanie i dopełnienie warunków Regulaminu oraz wykonanie czynności, wskazanych na stronie internetowej niezbedniksprzedawcy.pl, których efektem jest zawarcie Umowy i utworzenie Konta Użytkownika.
  10. "Informacja handlowa" – informacja handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
  11. "Newsletter" – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca Informację handlową.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może świadczyć Usługi oraz prowadzić inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
  2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora związane z korzystaniem z Serwisu, w tym w szczególności zasady świadczenia Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień przy korzystaniu z Serwisu.
  4. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawartej pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest Świadczenie Usług.
  5. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w formie umożliwiającej jego pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu.
  6. Właścicielem i podmiotem zarządzającym Serwisem jest Administrator.
  7. Dokonując rejestracji Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwego adresu email używanego przez siebie konta pocztowego. Proces rejestracji wymagana potwierdzenia adresu e-mail w sposób określony w otrzymanej na podany adres e-mail korespondencji.
  8. Niezarejestrowany użytkownik może korzystać wyłącznie z oferowanych funkcjonalności nie wymagających logowania.
  9. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, informacji o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.
  10. Zarejestrowany Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia. Usunięcie konta odbywa się poprzez wypełnieie formularza dostępnego w ustawieniach konta pod linkiem "Usuń konto".
 3. MENEDŻER ZAMÓWIEŃ

  1. Usługa Menedżer Zamówień jest na etapie wczesnych testów, dlatego dostęp do niej mają tylko wybrani Użytkownicy.
  2. Możliwości narzędzia są nasteępujące:
   • Pobieranie zamówień z różnych kanałów sprzedaży.
   • Zlecanie paczek i generowanie listu przewozowego za pośrednictwem zintegrowanych systemów.
   • Drukowanie paragonu poprzez integrację z programem bsxPrinter.
   • Tworzenie i wysyłanie faktur przy pomocy połączonych systemów zewnętrznych.
   • Inne funkcjonalności np. wysyłanie numeru listów przewozowych do systemu Allegro.
  3. Narzędzie wymaga konfiguracji połączeń z API zewnętrznych systemów.
  4. Narzędzie znajduje się w wersji alfa, w której testowana jest jeszcze pod kątem poprawnego działania i znajduje się na etapie intensywnego rozwoju.
 4. STATYSTYKI ALLEGRO

  1. Usługa Statystyki Allegro jest dostępna bez konieczności rejestracji i logowania w Serwisie.
  2. Narzędzie pozwala śledzić trendy sprzedaży na Allegro.
  3. Prezentowane w narzędziu dane są gromadzone z opóźnieniem i mają charakter poglądowy.
 5. ASYSTENT SPRZEDAŻY

  1. Usługa Asystent Sprzedaży jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników serwisu.
  2. Narzędzia Asystenta Sprzedaży wymagają połączenia Konta Allegro z Kontem w Serwisie.
  3. Możliwe jest połączenie więcej niż jednego Konta Allegro.
  4. W skład Asystenta Sprzedaży wchodzą poniższe funkcjonalności:
   1. Omijacz opłaty utrzymaniowej Allegro,
   2. Autoresponder wiadomości Allegro,
   3. Autoresponder dyskusji Allegro,
   4. Automatyczne zwroty prowizji Allegro,
   5. Automatyczna wiadomość do kupującego po sprzedaży na Allegro,
   6. Automatyczna wiadomość o braku płatności,
   7. Edytor zestawów Allegro,
   8. Asystent czarnej listy Allegro.
 6. Omijacz opłaty utrzymaniowej Allegro

  1. Narzędzie zakańczana i wystawia na nowo oferty Allegro ze zbliżającą się opłatą utrzymaniową. Nowo wystawione oferty mają wyłączone opcje promowania.
  2. W niektórych przypadkach ominięcie opłaty utrzymaniowej może się nie udać np. brak wymaganego parametru w ofercie.
   Przy braku podpiętego cennika dostawy dla ofert Użytkownik może w ustawieniach narzędzia wybrać automatycznie przypisywany cennik. W przeciwnym wypadku Allegro nie pozwoli na wystawienie oferty bez przypiętego cennika, a tym samym narzędzie nie zakończy oferty i opłata utrzymaniowa nie zostanie ominięta.
  3. O efektach działania narzędzia Użytkownik informowany jest poprzez wiadomości wysyłane na adres email.
  4. Omijacz opłaty utrzymaniowej w nowo wystawionych ofertach odtwarza wielowariantowość, zestawy i rabaty oraz tagi abonamentu Allegro.
  5. Domyślnie narzędzie jest wyłączone i wymaga włączenia w ustawieniach Konta.
  6. Narzędzie jest udostępniane odpłatnie.
 7. Autoresponder dyskusji Allegro

  1. Narzędzie służy do udzielania automatycznej odpowiedzi na wiadomości Kupujących w dyskusjach Allegro.
  2. Treść wiadomości można zdefiniować w ustawieniach narzędzia. Domyślnie jest to "Dziękujemy za kontakt. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.".
  3. Narzędzie okresowo sprawdza nowe wiadomości w dyskusjach Allegro i jeśli Sprzedawca nie udzielił na nie jeszcze odpowiedzi, dodaje automatyczną wiadomość.
  4. W ustawieniach narzędzia możliwe jest określenie, czy narzędzie ma odpowiadać na każdą wiadomość (domyślnie), czy tylko na pierwszą wiadomość w dyskusji.
  5. O dodanych automatycznie odpowiedziach Użytkownik narzędzia zostanie powiadomiony poprzez wiadomoś wysyłaną na adres email.
  6. Domyślnie narzędzie jest wyłączone i wymaga włączenia w ustawieniach Konta.
 8. Autoresponder wiadomości email

  1. Narzędzie służy do udzielania automatycznej odpowiedzi na wiadomości email.
  2. Treść wiadomości można zdefiniować w ustawieniach narzędzia. Domyślnie jest to "Dziękujemy za kontakt. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.".
  3. Narzędzie okresowo sprawdza nowe wiadomości na podłączonych kontach pocztowych.
  4. W ustawieniach narzędzia możliwe jest określenie, czy narzędzie ma odpowiadać na każdą wiadomość, czy tylko na taką, która zawiera w tytule jedną z określonych fraz.
  5. Narzędzie wczytuje i sprawdza wyłącznie nieprzeczytane wiadomości.
  6. Autoresponder nie odpowiada na wiadomości wysłane z adresu email, na który w ciągu ostatniej godziny Autoresponder już wysłał wiadomość.
  7. Domyślnie narzędzie jest wyłączone i wymaga włączenia w ustawieniach Konta.
 9. Edytor zestawów Allegro

  1. Narzędzie pozwala na masowe edytowanie zestawów Allegro oraz odtwarzanie zestawów na podstawie wykonanych wcześniej kopii zapasowych.
  2. Narzędzie jest dostępne jako płatny dodatek Serwisu.
 10. Asystent Czarnej Listy Allegro

  1. Narzędzie można włączyć na stronie ustawień Asystenta Sprzedaży.
  2. Narzędzie automatycznie zarządza czarną listą na wszystkich podpiętych do Niezbędnika Sprzedawcy kontach Allegro.
  3. Narzędzie jest darmowe.
  4. Włączenie narzędzia jest równoznaczne ze zgodą na pobieranie przez API Allegro ocen od Kupujących w celu określenia średniej ocen kupujących na Allegro, na której podstawie kupujący jest dodawany lub usuwany z czarnej listy. Dane te są wykorzystywane również przy zarządzaniu czarną listą u innych użytkowników narzędzia.
 11. PŁATNOŚCI

  1. Płatność za odpłatne dodatki będące integralną częścią świadczonej Usługi pobierana jest z góry.
  2. Akceptowanymi formami płatności są:
   1. przelew bezpośredni
   2. przelew za pośrednictwem wybranych elektronicznych systemów płatności
  3. Informacje o zakupionych przez Użytkownika dodatkach oraz ich ważności dostępne są na jego Koncie.
  4. Użytkownik nie ma prawa do zwrotu uiszczonych opłat, jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpi z winy Użytkownika.
  5. Administrator po otrzymaniu płatności za usługę wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail podany przez Użytkownika.
  6. Faktura w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tylko na wyraźne życzenie Użytkownika wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Usługodawcy.
  7. Pozostałe zasady ponoszenia opłat za Usługi Serwisu oraz ich wysokość wskazana jest w Cenniku.
  8. Przewidzianą w Cenniku wysokość opłat obowiązującą Użytkownika ustala się każdorazowo wg dnia zamówienia (wykupienia) przez Użytkownika odpłatnej Usługi.
  9. Funkcjonalność narzędzi przedstawionych w cenniku może ulegać zmianom w związku z rozwojem systemu, aktualnie obowiązującymi w serwisie promocjami oraz zmianami zachodzącymi u operatorów zewnętrznych, na które Usługodawca nie ma wpływu.
 12. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

  1. Udostępnienie narzędzi Użytkownikowi następuje na serwerze udostępnionym przez Usługodawcę, na którym oprogramowanie jest zainstalowane, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) oprogramowania oraz jego zainstalowania na innym serwerze.
  2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Konta osobom trzecim.
  3. Użytkownikowi oraz Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 13. NEWSLETTER

  1. Zamówienie usługi Newsletter następuje po zaznaczeniu zgody w formularzu rejestracji lub włączeniu Newslettera w ustawieniach konta.
  2. Warunkiem świadczenia usługi Newsletter jest akceptacja Regulaminu oraz aktywacja konta.
  3. Użytkownik może zrezygnować z Newslettera klikając link w wiadomości Newslettera lub wyłączając usługę Newsletter w ustawianich konta.
 14. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Do korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądania jej zasobów.
 15. REKLAMACJE

  1. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  2. Reklamacje składane są w drodze wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na następujący adres Administratora: kontakt@niezbedniksprzedawcy.pl.
  3. Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu w tym dane umożliwiające identyfikację:
   • osoby składającej reklamację, jako Użytkownika;
   • usługę, której reklamacja dotyczy;
   • zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
   • okoliczności uzasadniające reklamację;
   • datę wykrycia nieprawidłowości.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przez Usługodawcę. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Usługodawca usunie stwierdzone nieprawidłowości w najszybszym możliwym czasie.
  5. Wersja testowa serwisu nie podlega reklamacjom.
 16. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administrator chroni prywatność Użytkowników zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także cele i zasady wykorzystywania w Serwisie plików cookies określa Polityka Prywatności stanowiąca integralną część Regulaminu.
  2. Administratorem danych osobowych jest ALLEO.NET Tomasz Grzesik z siedzibą w Złotej Wodzie 44, 26-025 Łagów (NIP: 6572714873, REGON: 366265315).
  3. Na potrzeby rejestracji oraz prowadzenia Konta w Serwisie Administrator przetwarza adresy email. Adresy email nie są prezentowane innym Użytkownikom Serwisu.
  4. Administrator może gromadzić adresy IP (numery interfejsu sieciowego) Użytkowników, które są zapisywane w logach systemowych Serwisu. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).
  5. Administrator przesyła Użytkownikowi Newsletter wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na otrzymywanie takich informacji.
 17. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Treści zamieszczone przez Administratora w Serwisie oraz przesyłane za pośrednictwem Newslettera, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot chronionych praw Administratora lub innych osób. Jakiekolwiek korzystanie z nich, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie, wymaga uprzedniej zgody Administratora lub innego podmiotu uprawnionego.
  2. Serwis może być okresowo niedostępny w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub aktualizacyjnych. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej pracy Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne lub utracone korzyści.
  3. Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić bezpieczeństwo własnych urządzeń, wykorzystywanych do korzystania z Serwisu, w tym korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz rozwiązań typu firewall. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka związane z korzystaniem przez Użytkownika z sieci Internet, w tym w szczególności za działanie niechcianego lub złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, programów szpiegujących oraz inne sposoby możliwego naruszania bezpieczeństwa oprogramowania, danych lub urządzeń Użytkownika.
  4. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które miałyby na celu umyślne zakłócenie pracy lub naruszenie bezpieczeństwa Serwisu, w tym uzyskanie dostępu do Kont innych użytkowników.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dostępnych funkcjonalnościach, jak również wprowadzenia opłat za nowe, bądź już istniejące funkcje Serwisu. Opłaty bez zgody użytkownika nie będą naliczane.
  6. Odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do przypadku gdy z jego winy umyślnej wystąpią przerwy w świadczeniu Usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi czyli 0,5% w skali roku.
  7. W przypadku wystąpienia przerw o których mowa w punkcie poprzednim, Usługodawca zobowiązany jest do przedłużenia Okresu Abonamentowego Usługi o 7 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw.
  8. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Użytkownik wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi.
 18. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY

  1. Rozwiązanie umowy może nastąpić w szczególności:
   1. na żądanie Użytkownika w każdym czasie; lub
   2. z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu lub do zaprzestania świadczonych usług bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.
 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo Użytkownik zostanie poinformowany o nich za pośrednictwem wiadomości e-mail lub Serwisu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany, może dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję Usuń konto.
  2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania.
  3. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@niezbedniksprzedawcy.pl.
  4. Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.
Kliknij, aby otworzyć czas z Konsultantem.