Jeśli korzystasz z Autorespondera Wiadomości Allegro w wersji 1 lub wersji 2 i masz podłączone skrzynki Gmail do Niezbędnika Sprzedawcy, przygotuj się na zmiany.

Których Użytkowników Niezbędnika Sprzedawcy dotyczy zmiana?


Użytkownicy, którzy mają podłączone skrzynki Gmail do Niezbędnika Sprzedawcy np. na potrzeby działania Autorespondera Wiadomości Allegro (wersja 1 lub wersja 2). Jeśli korzystasz z wersji 3 Autorespondera Wiadomości Allegro problem Cię nie dotyczy - wersja 3 działa przez API Allegro, nie skrzynki pocztowe.

Co dokładnie się wydarzy?

Google będzie wymagać wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń do poprawnego łączenia skrzynek pocztowych Gmail z aplikacją. Brak akcji Użytkownika może spowodować rozłączenie skrzynek Allegro od aplikacji, co w efekcie spowoduje przerwanie działania aplikacji dla skrzynek Gmail Użytkownika.
Źródło: https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=pl

W jaki sposób rozwiązać problem?

Możliwe są dwa rozwiązania:

 • ustawienie wersji 3 Autorespondera wiadomości Allegro. Można to zrobić w ustawieniach Autorespondera Wiadomości Allegro trzema kliknięciami myszy. 
 • lub wygenerowanie hasła do aplikacji po stronie Google, które następnie można wykorzystać do poprawnego podłączenia skrzynek pocztowych Gmail w Niezbędniku Sprzedawcy. Ten sposób opiszemy szczegółowo niżej.

Zdecydowałem się na drugi sposób — jak wygenerować hasło do aplikacji?

Jeśli nie chcesz przełączać się na wersję 3 Autorespondera Wiadomości Allegro, możesz nadal pozostać przy wersji 1 lub 2. W takim przypadku konieczne będzie połączenie skrzynek na nowo (lub edycja istniejących połączeń) z wygenerowanym hasłem do aplikacji, które uzyskasz następująco:

 1. Aby możliwe było wygenerowanie hasła do aplikacji, włącz weryfikację dwuetapową na Twoim koncie Google. Jeśli masz problem z odebraniem SMS-a z kodem weryfikacyjnym od Google, wybierz podyktowanie kodu w połączeniu głosowym.
 2. Przejdź do strony generowania hasła do aplikacji, klikając ten link lub klikając "Hasła do aplikacji" na stronie ustawień bezpieczeństwa konta Google.
  Zwróć uwagę na to, czy logujesz się na poprawne konto Google — w przypadku posiadania kilku kont.

 3. Z listy "Wybierz aplikację" ustaw Poczta, z listy "Wybierz urządzenie" ustaw dowolną wartość. Zatwierdź przyciskiem WYGENERUJ. Wypełniony formularz przedstawia poniższy obrazek:


   
 4. Skopiuj wyświetlone hasło:

 5. Przejdź na stronę skrzynek pocztowych w Niezbędniku Sprzedawcy. Wykorzystaj wygenerowane hasło do podłączenia skrzynki pocztowej konta Gmail. Możesz również zedytować istniejące połączenie, klikając adres email na liście. Wówczas wystarczy wkleić skopiowane hasło i zapisać zmiany.