Zobacz jak korzystać z Menedżera Ofert Allegro. Dzięki narzędziu skopiujesz oferty między kontami, dokonasz grupowej edycji wszystkiego, czego zapragniesz.

Menedżer Ofert Allegro to narzędzie, które ułatwi Ci zarządzanie ofertami na Allegro m.in. kopiowanie ofert między kontami, uzupełnianie parametrów, produktyzacja, zmiana cen, ilości sztuk, opisów, zdjęć i wiele więcej.

Ogólny sposób korzystania z narzędzia

Podłączenie kont Allegro

Przed pierwszym użyciem narzędzia należy podłączyć konta Allegro do Niezbędnika Sprzedawcy.
Następnie możesz przejść na stronę Menedżera Ofert Allegro.

Wczytanie ofert do Niezbędnika Sprzedawcy

Obrazek prezentujący wczytanie ofert Allegro

Wybierz konto Allegro, z którego chcesz wczytać oferty (1), a następnie kliknij przycisk Wczytaj wszystkie oferty (aktywne i zakończone) lub przycisk Wczytaj tylko aktywne oferty (2).

Wczytane oferty pojawią się na liście, co pozwali na rozpoczęcie pracy nad ofertami.

Filtrowanie listy ofert

Filtrowanie i sortowanie ofert

Menedżer Ofert Allegro umożliwia filtrowanie ofert według następujących pól:

 • Nazwa przedmiotu
 • Opis przedmiotu
 • Status oferty
 • Numery ofert
 • ID kategorii
 • SKU / Sygnatura
 • Kod EAN
 • Występowanie kodu EAN
 • Połączenie z produktem
 • Opcje promowania
 • Wznawianie oferty
 • Cena
 • Zakres cen
 • Wyklucz z nazwy przedmiotu
 • Połączenie z produktem
 • Wartość parametru

Wystarczy wybrać filtr z rozwijanej listy po prawej stronie nad listą ofert, a następnie wprowadzić wartości wyszukiwanego pola. Filtry można łączyć, dodając kolejne reguły (logiczne AND).

Sortowanie listy ofert

Aby posortować oferty na liście, wystarczy wybrać odpowiednią opcję po kliknięciu Sortuj wg.

Metody sortowania listy ofert

Narzędzie daje możliwość sortowania wczytanych ofert według:

 • Daty wczytania oferty (rosnąco / malejąco)
 • Daty ostatniej zmiany oferty (rosnąco / malejąco)
 • Ceny (rosnąco / malejąco)
 • Nazwy (alfabetycznie)
 • Sprzedanych sztuk
 • ID oferty (rosnąco / malejąco)

Zaznaczanie ofert

Wykonywane akcje na ofertach odbywają się wyłącznie na zaznaczonych ofertach. Aby zaznaczyć/odznaczyć oferty, kliknij tzw. checkbox/ptaszek znajdujący się po lewej stronie przy każdej z ofert. Aby zaznaczyć/odznaczyć wszystkie oferty na stronie, kliknij pole checkbox w nagłówku tabeli po lewej stronie. Aby zaznaczyć wszystkie oferty spełniające filtry (na wszystkich stronach), kliknij checkbox w stopce tabeli po lewej stronie.


Zmiana trybu pracy między trybem wyświetlania pól i edycji pól

Edytor ofert Allegro

Menedżer Ofert Allegro oprócz grupowych zmian w ofertach umożliwia zmianę pól ofert (np. nazwy, ceny itd.) w tzw. trybie szybkiej edycji pól.
W tym trybie dane wpisujesz pojedynczo dla każdej z ofert na liście, a na końcu zapisujesz wprowadzone zmiany na Allegro.
Tryb wyświetlania zmienisz, klikając przełącznik obok napisu Tryb edycji pól (1).

Włączenie trybu edycji pól

Po włączeniu trybu edycji pól masz możliwość ustawienia edytowanych pól oraz parametru. W tym celu kliknij ikonę kółka zębatego obok wcześniej klikniętego przełącznika (2). W wyświetlonym oknie wybierz odpowiednie pola z listy oraz wpisz nazwę edytowanego parametru (domyślnie EAN).

Ustawienia edytowanych pól

Zapis wprowadzonych zmian na Allegro

Oferty, w których wprowadzono jakiekolwiek zmiany, są wyróżnione na liście jasno-żółtym tłem. Zmiany są tylko lokalne (w bazie Niezbędnika Sprzedawcy). Aby zapisać zmiany na Allegro, wystarczy zaznaczyć odpowiednie oferty i kliknąć przycisk Zapisz zmiany w ofertach na Allegro.
Dostępny jest również filtr Pokaż oferty zedytowane, który wyświetli nam na liście oferty do zapisu.

Przed każdym zapisem zmian na Allegro tworzona jest automatyczna kopia zapasowa ofert, dzięki czemu można przywrócić zmiany.

Kopiowanie ofert między kontami Allegro

W celu skopiowania ofert z jednego konta Allegro na drugie należy:

 1. Podłączyć oba konta Allegro.
 2. Wczytać oferty z konta źródłowego do Niezbędnika Sprzedawcy.
 3. Zaznaczyć oferty do skopiowania.
 4. Kliknąć przycisk Skopiuj oferty na wybrane konto.
 5. W oknie dialogowym wybrać z listy konto, na które mają zostać skopiowane oferty.
 6. Zatwierdzić przyciskiem Skopiuj oferty.

Kopiowanie ofert allegro

Oferty są kopiowane, nie przenoszone — pozostaną na koncie źródłowym i zostaną dodatkowo wystawione na wybranym koncie.
Opcja wyróżnienia w nowych ofertach jest wyłączana, tak aby nie naliczyło niepotrzebnych kosztów.

Kopiowanie ofert może się nie udać dla wszystkich ofert np. będzie wymagane uzupełnienie parametru obowiązkowego. Po uzupełnieniu wymaganych przez Allegro danych można jeszcze raz uruchomić akcję kopiowania. Warto w takiej sytuacji pozostawić domyślnie ustawioną opcję Pomiń oferty już skopiowane na wybrane konto w ciągu ostatnich 7 dni.

WAŻNE: Operacja kopiowania ofert odbywa się natychmiast po kliknięciu Skopiuj oferty. Nie jest wymagane kliknięcie Zapisz zmiany na Allegro.

Przywracanie ofert zarchiwizowanych przez Allegro

Z funkcji kopiowania ofert korzystasz również w przypadku kiedy chcesz wystawić oferty, które Allegro już zakończyło i zarchiwizowało (oferty nie są już dostępne do wystawienia na Allegro). Jeśli wczytałeś oferty wcześniej i znajdują się one w Niezbędniku Sprzedawcy (zwrócić uwagę na filtr Status oferty), to możesz je wystawić, korzystając z funkcji kopiowania oferty — w oknie dialogowym możesz wybrać, aby kopiowanie odbywało się na to samo konto.

Grupowe ustawianie parametrów w ofertach Allegro

Menadżer ofert pomoże Ci grupowo ustawić parametry w zaznaczonych ofertach. Służy do tego przycisk Ustaw parametr. Po kliknięciu tego przycisku pojawi się okno dialogowe:

Ustawianie parametrów ofert Allegro

W oknie tym wpisz nazwę parametru (wielkość liter ma znaczenie), który chcesz grupowo ustawić oraz wartość parametru. Domyślnie zaznaczona jest opcja pominięcia ofert, w których parametr o podanej nazwie ma już ustawioną wartość. Dzięki temu ustawisz wartość parametru tylko w ofertach, gdzie wskazany parametr jest pusty. Jeśli jednak chcesz zmodyfikować wartość parametru w ofertach (nadpisać), wyłącz opcję Pomiń oferty, w których parametr jest już ustawiony.

W oknie dialogowym zaprezentowane są dodatkowe wskazówki dla zaawansowanego użycia:

 • Aby podać własną wartość np. do parametru „inne”, pozostałe użyj podwójnego znaku dwukropka „::”. Przykład: inny::własna wartość.
 • Aby podać kilka wartości, użyj znaku przecinka „,” lub średnika „;” (silniejsze działanie). Przykład: Tkanina, Skóra naturalna.
 • Aby podać wartości dla parametru zakresowego, użyj znaku myślnika „-” do rozdzielenia dwóch wartości. Przykład: 3-10.
 • Jako wartość parametru możesz ustawić również ustawioną w ofercie sygnaturę. W tym celu użyj kodu {{SYGNATURA}}.

Masowe zmiany w opisach ofert Allegro

Aby otworzyć okno grupowej zmiany opisów ofert Allegro wystarczy zaznaczyć oferty na liście i kliknąć przycisk Zmień opis:

Podmiana tekstu w opisach ofert Allegro
 

Jak usunąć lub zmienić tekst w opisach ofert Allegro?

 1. Zaznacz odpowiednie oferty na liście.
 2. Otwórz okno zmiany opisów, klikając przycisk Zmień opis.
 3. Wybierz zakładkę Podmień tekst (domyślnie otwarta).
 4. W polu Aktualna fraza wpisz tekst do usunięcia.
 5. W polu Nowa fraza wpisz nowy tekst, który podmieni wcześniejszy. W przypadku kiedy chcesz usunąć tekst, pole Nowa fraza pozostaw puste.
 6. Potwierdź operację przyciskiem Zmień opis w zaznaczonych ofertach.
 7. Podejrzyj zmiany w ofertach, klikając ikonę oczka   obok oferty.
 8. Po upewnieniu się, że opisy są poprawne, kliknij przycisk Zapisz zmiany w ofertach na Allegro.

Zaawansowana podmiana tekstu z użyciem kodu HTML:

W polach Aktualna fraza oraz Nowa fraza masz również możliwość wpisania tagów HTML. Dzięki temu np. wpisując w polu Aktualna fraza wyrażenie
 <li>punkt 2</li>, usuniesz odpowiednie wypunktowanie z opisów ofert np:

 • punkt 1
 • punkt 2
 • punkt 3

Zaawansowana podmiana tekstu z użyciem wyrażeń regularnych:

Jeśli chcesz podmienić fragment opisu, który ma zmienną część (np. kod produktu, rozmiar), możesz skorzystać z wyrażeń regularnych.
Przykłady znajdują się poniżej:

Wyrażenie regularne Opis
<p>Kod produktu.*?</p> Dopasuje akapity html z tekstem rozpoczynającym się od frazy „Kod produktu”.
<b>.*? - zadzwoń teraz!</b> Dopasuje pogrubione tagi html z tekstem kończącym się frazą „ - zadzwoń teraz!”.
<h1>.*?pod numerem telefonu.*?</h1> Dopasuje nagłówki html pierwszego rzędu zawierające frazę „pod numerem telefonu”.


Jak grupowo usunąć całą sekcję z opisów ofert Allegro?

 1. Zaznacz oferty na liście, z których chcesz usunąć sekcję.
 2. Otwórz okno zmiany opisów, klikając przycisk Zmień opis.
 3. Wybierz zakładkę Usuń sekcję.
 4. W polu Aktualna fraza wpisz tekst do usunięcia.
 5. W polu tekstowym wpisz fragment tekstu lub adres url obrazka występujący w usuwanych sekcjach.
 6. Potwierdź operację przyciskiem Zmień opis w zaznaczonych ofertach.
 7. Podejrzyj zmiany w ofertach, klikając ikonę oczka   obok oferty.
 8. Po upewnieniu się, że opisy są poprawne, kliknij przycisk Zapisz zmiany w ofertach na Allegro.

Jak grupowo dodać nową sekcję do opisów ofert Allegro?

 1. Zaznacz oferty na liście, z których chcesz dodać nową sekcję.
 2. Otwórz okno zmiany opisów, klikając przycisk Zmień opis.
 3. Wybierz zakładkę Dodaj sekcję.
 4. Wybierz miejsce, w które chcesz wstawić nową sekcję - na początku lub końcu opisu.
 5. Wybierz rodzaj sekcji - tekst, obrazek lub tekst z obrazkiem.
 6. Wpisz kod HTML nowej sekcji lub / i podaj adres URL obrazka.
 7. Potwierdź operację przyciskiem Zmień opis w zaznaczonych ofertach.
 8. Podejrzyj zmiany w ofertach, klikając ikonę oczka   obok oferty.
 9. Po upewnieniu się, że opisy są poprawne, kliknij przycisk Zapisz zmiany w ofertach na Allegro.

Jak grupowo przesunąć sekcję w opisach ofert Allegro?

 1. Zaznacz oferty na liście, z których chcesz przesunąć sekcję.
 2. Otwórz okno zmiany opisów, klikając przycisk Zmień opis.
 3. Wybierz zakładkę Przesuń sekcję.
 4. Wpisz fragment tekstu lub adres URL obrazka zawarty w przesuwanej sekcji.
 5. Wybierz przesunięcie sekcj.
  • na początek,
  • +3 poziomy w górę, 
  • +2 poziomy w górę,
  • +1 poziom w górę,
  • -1 poziom w dół,
  • -2 poziomy w dół,
  • -3 poziomy w dół,
  • na koniec.
 6. Potwierdź operację przyciskiem Zmień opis w zaznaczonych ofertach.
 7. Podejrzyj zmiany w ofertach, klikając ikonę oczka   obok oferty.
 8. Po upewnieniu się, że opisy są poprawne, kliknij przycisk Zapisz zmiany w ofertach na Allegro.

Jak usunąć obrazek z wielu ofert Allegro naraz?

 1. Zaznacz odpowiednie oferty na liście.
 2. Otwórz okno zmiany opisów, klikając przycisk Zmień opis.
 3. Wybierz zakładkę Usuń obrazek.
 4. Wpisz szerokość oraz wysokość obrazka do usunięcia w pikselach.
 5. Jeśli obrazek do usunięcia nie ma specyficznego wymiaru (mogą występować inne obrazki o takiej rozdzielczości) to wpisz również rozmiar obrazka w bajtach. Dzięki temu zapobiegniesz usunięciu innych obrazków o tych samych wymiarach.
 6. Potwierdź operację przyciskiem Zmień opis w zaznaczonych ofertach.
 7. Podejrzyj zmiany w ofertach, klikając ikonę oczka   obok oferty.
 8. Po upewnieniu się, że opisy są poprawne, kliknij przycisk Zapisz zmiany w ofertach na Allegro.

Jak dodać obrazek do wielu ofert Allegro naraz?

 1. Zaznacz odpowiednie oferty na liście, do których chcesz dodać obrazek.
 2. Otwórz okno zmiany opisów, klikając przycisk Zmień opis.
 3. Wybierz zakładkę Dodaj obrazek.
 4. Wpis adres URL obrazka, który chcesz dodać do ofert. Jeśli Twój obrazek znajduje się na dysku komputera, załaduj go (np. korzystając ze strony https://postimg.cc/) i jako adres URL użyj bezpośredniego odnośnika.
 5. Potwierdź operację przyciskiem Zmień opis w zaznaczonych ofertach.
 6. Podejrzyj zmiany w ofertach, klikając ikonę oczka   obok oferty.
 7. Po upewnieniu się, że opisy są poprawne, kliknij przycisk Zapisz zmiany w ofertach na Allegro.

Obrazki są dodawane na końcu listy miniatur oraz na końcu opisu oferty.

Jak podmienić obrazek w wielu ofertach Allegro naraz?

 1. Zaznacz odpowiednie oferty na liście, w których chcesz podmienić obrazek.
 2. Otwórz okno zmiany opisów, klikając przycisk Zmień opis.
 3. Wybierz zakładkę Podmień obrazek.
 4. Wpisz szerokość oraz wysokość obrazka do usunięcia w pikselach.
 5. Jeśli obrazek do usunięcia nie ma specyficznego wymiaru (mogą być inne obrazki o takiej rozdzielczości) to wpisz również rozmiar obrazka w bajtach. Dzięki temu zapobiegniesz usunięciu innych obrazków o tych samych wymiarach.
 6. Wpis adres URL obrazka do wstawienia. Jeśli Twój obrazek znajduje się na dysku komputera, załaduj go (np. korzystając ze strony https://postimg.cc/) i jako adres URL użyj bezpośredniego odnośnika.
 7. Potwierdź operację przyciskiem Zmień opis w zaznaczonych ofertach.
 8. Podejrzyj zmiany w ofertach, klikając ikonę oczka   obok oferty.
 9. Po upewnieniu się, że opisy są poprawne, kliknij przycisk Zapisz zmiany w ofertach na Allegro.

Jak usunąć lub zmienić tekst w tytułach/nazwach ofert Allegro?

 1. Zaznacz odpowiednie oferty na liście.
 2. Otwórz okno zmiany tytułów, klikając przycisk Zmień tytuł.
 3. Wybierz zakładkę Podmień tekst (domyślnie otwarta).
 4. W polu Aktualna fraza wpisz tekst do usunięcia.
 5. W polu Nowa fraza wpisz nowy tekst, który podmieni wcześniejszy. W przypadku kiedy chcesz usunąć tekst, pole Nowa fraza pozostaw puste.
 6. Potwierdź operację przyciskiem Zmień tytuł w zaznaczonych ofertach.
 7. Podejrzyj zmiany w tytułach ofert.
 8. Po upewnieniu się, że tytuły są poprawne, kliknij przycisk Zapisz zmiany w ofertach na Allegro.

W jaki sposób zmienić wielkość lister w tytułach/nazwach ofert Allegro?

 1. Zaznacz odpowiednie oferty na liście.
 2. Otwórz okno zmiany tytułów, klikając przycisk Zmień tytuł.
 3. Wybierz zakładkę Zamień na duże / małe litery.
 4. Wybierz sposób zamiany wielkości liter spośród możliwych opcji do wyboru:
  • Zamień wielkość liter na WIELKIE.
  • Zamień wielkość liter na małe.
  • Zamień wielkość liter w słowach na Pisane Z Dużej Litery.
  • Zamień wielkość liter w tytule na Pisany z dużej litery.
 5. Potwierdź operację przyciskiem Zmień tytuł w zaznaczonych ofertach.
 6. Podejrzyj zmiany w tytułach ofert.
 7. Po upewnieniu się, że tytuły są poprawne, kliknij przycisk Zapisz zmiany w ofertach na Allegro.

Akcje oferty Menedżera Ofert Allegro

Pod przyciskiem Akcje oferty możliwe są do uruchomienia następujące operacje grupowe na ofertach:

 • włącz auto wznawianie,
 • wyłącz auto wznawianie,
 • wznów ofertę,
 • zakończ ofertę,
 • wyłącz promowanie,
 • ustaw wartość pola,
 • dodaj / usuń / ustaw tagi abonamentu Allegro,
 • ustaw stawkę VAT,
 • usuń tło z obrazków,
 • przytnij miniaturkę, usuwając białe tło,
 • wykryj i oznacz oferty z brakującymi parametrami,
 • ustaw końcówkę ceny na 99 gr,
 • zaokrąglij cenę do pełnych złotówek.

Akcje produktyzacji Menedżera Ofert Allegro

Pod przyciskiem Akcje produktyzacji możliwe są do uruchomienia następujące operacje grupowe na ofertach:

 • wyszukaj i powiąż produkt z ofertą,
 • utwórz i powiąż produkt z ofertą,
 • rozłącz produkt od oferty,
 • przypisz unikalny kod GTIN (EAN, ISBN, ISSN) z listy,
 • uzupełnij sugerowaną sekcję "Pasuje do",
 • uzupełnij parametry ofert z danych produktu,
 • uzupełnij sekcję "Pasuje do" i TecDoc z produktu.

Inne akcje Menedżera Ofert Allegro

Pod przyciskiem Inne akcje możliwe są do uruchomienia następujące operacje grupowe na ofertach:

 • wyeksportuj oferty do pliku CSV — umożliwia pobranie na dysk komputera listy ofert w pliku CSV możliwym do otwarcia w arkuszu kalkulacyjnym,
 • usuń zakończone oferty z lokalnej bazy — usuwa zaznaczone oferty z lokalnej bazy, zmniejszając również limit wczytanych ofert,
 • wyczyść błędy —  usuwa informacje o błędach z tabeli listy ofert.

Jak ustawić przedsprzedaż w wielu ofertach naraz?

W tym celu korzystamy z przycisku Akcje oferty -> Ustaw wartość pola. Pojawi się okno dialogowe ustawiania wartości dowolnych pól ofert Allegro.

Ustawienie przedsprzedaży w ofertach Allegro

 1. W polu tekstowym Nazwa pola należy wpisać dokładną nazwę pola w strukturze danych oferty Allegro. Strukturę tą można podejrzeć, klikając ikonę  obok oferty.
 2. W polu tekstowym Wartość pola wpisujemy wartość w odpowiednim dla danego pola formacie. W przypadku ustawienia czasu przedsprzedaży należy podać datę i czas w formacie typu 2021-05-26T10:23:38.136Z. 
  Możliwe jest również przekopiowanie wartości z innej oferty, w której pole zawiera już pożądaną wartość np. poprzez edycję na Allegro. W tym celu wystarczy zaznaczyć checkbox Skopiuj wartość pola z oferty o podanym ID i w wyświetlonym polu wpisać ID oferty.

Jak ustawić grupowo tagi abonamentu Allegro w ofertach?

Z pomocą Menedżera Ofert Allegro możesz:

 • dodać nowe tagi do wybranych ofert,
 • usunąć tagi z wybranych ofert,
 • ustawić tagi na nowo w ofertach (istniejące znikną).

Kliknij Akcje oferty -> Dodaj / usuń / ustaw tagi abonamentu Allegro. W oknie dialogowym wpisz listę tagów, zaznacz wybraną akcję i potwierdź.

Jak usunąć tło z obrazków ofert Allegro?

Allegro wymaga, aby na miniaturach ofert w tle przedmiotów był idealnie biały kolor.
Menedżer Ofert Allegro, za pośrednictwem integracji ClippingMagic, pozwala na szybkie i zautomatyzowane usunięcie tła z obrazków ofert Allegro.
Kliknij Akcje oferty -> Usuń tło z obrazków, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego:

Przy pierwszym uruchomieniu musisz skonfigurować integrację z ClippingMagic, klikając link Ustaw integracje API z ClippingMagic.
ClippingMagic w wersji darmowej pozwala na przetestowanie działania narzędzia — w tym celu zaznacz opcję Wersja demo (ze znakiem wodnym).
Jeśli masz wykupioną subskrypcję na ClippingMagic, możesz skorzystać z opcji Pełna wersja, która nie oznacza zdjęć znakiem wodnym.

Po zatwierdzeniu operacji Menedżer Ofert Allegro dokona podmiany zdjęć w ofertach lokalnych. Zmiany przed zapisem możesz podejrzeć, klikając ikonkę podglądu oferty lokalnej   na liście ofert.
Efekty usunięcia tła wygodnie jest sprawdzić i ewentualnie skorygować klikając przycisk Sprawdź i skoryguj efekty ręcznie w oknie dialogowym narzędzia usuwania tła.

Jeśli jesteś zadowolony z efektów, zaznacz oferty i kliknij przycisk Zapisz zmiany w ofertach na Allegro.

W jaki sposób przyciąć/dodać białą ramkę na zdjęciach ofert Allegro?

Być może Twoje oferty na Allegro zawierają zdjęcia miniatur, na których przedmiot zajmuje niewielką część obrazka, a większość wypełnia zbędne białe tło.
Takie zdjęcia mogą zmniejszać Twoją sprzedaż — potencjalny klient niewiele zobaczy lub nie rozpozna przedmiotu na obrazku.

Menedżer Ofert Allegro pozwala masowo i w pełni bezpieczny (inteligentny sposób) przyciąć białe marginesy na zdjęciach.
Możliwe jest też działanie w drugą stronę — dodanie białej ramki o ustalonej szerokości.

Funkcjonalność ta jest dostępna pod przyciskiem Akcje oferty -> Przytnij miniaturkę usuwając białe tło. 

W jaki sposób wyszukać oferty z brakującymi parametrami obowiązkowymi?

Warto na bieżąco sprawdzać, czy nasze oferty mają uzupełnione wszystkie wymagane parametry. Dzięki temu oferty będą wyżej w wyszukiwaniu po trafności i nie będzie problemu z ich wznowieniem.
Kliknij Akcje oferty -> Wykryj i oznacz oferty z brakującymi parametrami. Przy ofertach, w których brakuje parametrów obowiązkowych, zobaczysz dokładną informację zawierającą nazwy brakujących parametrów. Oferty te możesz wyfiltrować, korzystając z filtru Pokaż oferty z błędem zapisu.

Następnie, korzystając z Menedżera Ofert Allegro, możesz grupowo uzupełnić brakujące parametry.

Jak wznowić zakończone lub zarchiwizowane oferty?

Zakończone oferty wznowisz, korzystając z przycisku Akcje oferty -> Wznów ofertę.
Jeśli oferta została już zarchiwizowana (upłynęło 60 dni od zakończenia), to nie możesz jej wznowić pod tym samym ID. Musisz ją wystawić na nowo (np. korzystając z przycisku Skopiuj oferty na wybrane konto), a następnie zaznaczając to samo konto docelowe, co źródłowe.

Jak grupowo powiązać oferty z produktami?

Allegro wymaga od Ciebie powiązania ofert z produktami. Na podstawie kategorii, nazwy przedmiotu, kodu EAN oraz parametrów Allegro jest w stanie zasugerować produkt do połączenia z ofertą. Propozycje od Allegro możesz powiązać automatycznie dla wielu ofert naraz, korzystając z przycisku Akcje produktyzacji - > Wyszukaj i powiąż produkt z ofertą.
Dla ofert z brakiem propozycji produktu możesz wykonać dodatkową akcję Akcje produktyzacji - > Utwórz i powiąż produkt z ofertą.
Po powiązaniu ofert w lokalnej bazie możesz zweryfikować produkty, klikając link Produkt, znajdujący się przy ID ofert. Następnie zaznacz poprawne oferty i kliknij przycisk Zapisz zmiany w ofertach na Allegro.

Jak grupowo rozłączyć produkty od ofert Allegro?

Aby rozłączyć produkty od wielu ofert naraz, zaznacz oferty i kliknij przycisk Akcje produktyzacji - > Rozłącz produkt od oferty.

Jak masowo uzupełnić kody GTIN (EAN, ISBN, ISSN) do ofert Allegro?

Mając wykupioną pulę kodów EAN (np. ze strony www.gs1pl.org), możesz ją przypisać do wybranych ofert Allegro przy pomocy kilku kliknięć.

Dodawanie kodu GTIN (EAN, ISBS, ISSN) do ofert AllegroW tym celu:

 1. Zaznacz oferty, do których chcesz przypisać kod.
 2. Kliknij przycisk Akcje produktyzacji  -> Przypisz unikalny kod GTIN (EAN, ISBN, ISSN) z listy.
 3. W polu tekstowym wklej posiadaną przez Ciebie pulę kodów (mogą być oddzielone od siebie spacją lub innymi znakami — program sam odszuka ciągi cyfr).
 4. Domyślnie włączona jest opcja Pomiń oferty, w których kod GTIN jest już ustawiony, dzięki czemu nie nadpiszemy kodów w ofertach, w których uzupełniony jest już kod GTIN (EAN, ISBN lub ISSN).
 5. Kliknij przycisk Przypisz kody do ofert.
 6. Kliknij przycisk Zapisz zmiany w ofertach na Allegro.

Jak ujednolicić parametry oferty z parametrami produktu?

Czasem Allegro podczas edycji oferty może informować Cię, że parametry oferty nie są zgodne z parametrami produktu połączonego z ofertą.
W Menedżerze Ofert Allegro masz możliwość automatycznego przypisania parametrów z produktu do parametrów oferty. W tym celu wystarczy zaznaczyć wybrane oferty, a następnie kliknąć Akcje produktyzacji  -> Uzupełnij parametry ofert z danych produktu. Zmiana jest lokalna, więc wymagane jest kliknięcie przycisku Zapisz zmiany w ofertach na Allegro.

 

Jak odszukać duplikaty ofert na Allegro?

Allegro zezwala na wystawienie tylko dwóch identycznych ofert z parametrem stan "Nowy":

Przedmiot, który chcesz wystawić znajduję się już na liście Twoich aktywnych ofert. Zgodnie z Regulaminem Allegro nie możesz publikować więcej niż dwóch ofert dotyczących tego samego przedmiotu z parametrem stan “Nowy” w ramach tej samej podkategorii, niezależnie od liczby posiadanych przez Ciebie kont. Wystawianie takiego samego towaru w ramach jednej kategorii wpływa na przejrzystość wyników wyszukiwania co przekłada się na decyzje zakupowe klientów. Publikacja oferty nie jest możliwa.” 


W Menedżerze Ofert Allegro masz możliwość łatwego znalezienia i oznaczenia duplikatów ofert Allegro:

 1. Wczytaj aktywne oferty z Twoich kont Allegro w obrębie, których chcesz wyszukiwać duplikaty.
  Dostępne opcje do wyboru: Nazwa, Cena, ID kategorii, ID produktu, Miniaturka, Parametry.
 2. Kliknij  Akcje oferty -> Wykryj i oznacz duplikaty ofert (również z innych Twoich kont Allegro).
 3. W oknie akcji wybierz pola, po których ma odbyć się wyszukiwanie duplikatów (domyślnie zaznaczone wszystkie).
  Wykrywanie duplikatów ofert Allegro
 4. Zatwierdź akcję przyciskiem  Wykryj i oznacz duplikaty ofert (również z innych Twoich kont Allegro).
 5. Po zakończeniu operacji informacje o duplikatach zobaczysz w kolumnie błędy na liście ofert. Możesz wyfiltrować oferty z duplikatem, zaznaczając filtr "Pokaż oferty z błędem kopiowania".

Jak wyczyścić informacje o błędach z tabeli listy ofert?

Na liście ofert w kolumnie Błędy wyświetlane są informacje o błędach zwracane przez Allegro np. podczas niepowodzenia zapisu zedytowanych ofert lub kopiowania oferty. Informacje te mogą być przydatne podczas masowych operacji na ofertach. Dodatkowo masz możliwość filtrowania ofert np. tylko z błędem edycji, kopiowania lub bez błędów.
Jeśli chcesz wyczyścić informacje o błędach, zaznacz oferty i kliknij przycisk Inne akcje  -> Wyczyść błędy.

Jak wyeksportować oferty do pliku?

W Menedżerze Ofert Allegro masz możliwość eksportu ofert do pliku w formacie CSV. Plik taki otworzysz w każdym arkuszu kalkulacyjnym, dzięki czemu możesz go również łatwo zmodyfikować i zastosować w innych systemach sprzedażowych.

Aby wyeksportować oferty, zaznacz je i kliknij przycisk Inne akcje  -> Wyeksportuj oferty do pliku CSV.

Jak liczony jest limit ofert Menedżera Ofert Allegro?

Wczytując oferty do Menedżera Ofert Allegro, zmniejsza się wykupiony limit ofert. Brane są pod uwagę tylko unikalne ID ofert, więc możesz wielokrotnie wczytywać dodane już do Niezbędnika oferty bez zużywania dodatkowego limitu. 
Możesz wczytać oferty z kilku kont Allegro, tylko aktywne lub wszystkie (aktywne i zakończone).
W każdym momencie możesz wykupić większy limit, płacąc tylko za nadwyżkę plus przedłużenie okresu ważności narzędzia.

Jak usunąć zbędne oferty z lokalnej bazy Niezbędnika Sprzedawcy?

Masz możliwość usunięcia z bazy Niezbędnika Sprzedawcy wyłącznie zakończonych lub zarchiwizowanych ofert.
Usunięte oferty nie będą widoczne na liście ofert w Niezbędniku Sprzedawcy, jak również pomniejszą zużyty limit ofert.
Aby usunąć oferty z lokalnej bazy:

 1. Ustaw filtr status oferty na Zakończona lub Zarchiwizowana.
 2. Zaznacz wybrane oferty.
 3. Kliknij przycisk Inne akcje  -> Usuń zakończone oferty z lokalnej bazy.

Jak cofnąć zapisane zmiany w ofertach na Allegro?

Każde kliknięcie przycisku Zapisz zmiany w ofertach na Allegro powoduje:

 1. utworzenie kopii zapasowej zaznaczonych ofert,
 2. odzwierciedlenie zmian dla zaznaczonych ofert na platformie Allegro.

Dzięki tworzonym na bieżąco kopiom zapasowym masz możliwość przywrócenia zmian.
W tym celu należy odszukać odpowiednią kopię na liście kopii zapasowych (np. po dacie utworzenia, liczbie ofert) i kliknąć obok niej przycisk Wczytaj oferty z kopii zapasowej.

Kopie zapasowe ofert Allegro