Zobacz jak korzystać z Edytora zestawów Allegro. Dzięki narzędziu utworzysz zestawy szybciej i przyjemniej.

Allegro daje nam możliwość łączenia ofert w zestawy, co przyczynia się do zwiększenia średniej wartości& zamówienia.

Jednak tworzenie zestawów na Allegro jest czasochłonne, jak również zakończenie oferty skutkuje bezpowrotną utratą jej zestawów, które nie są odtwarzane po wznowieniu oferty.

Na pomoc przychodzi Edytor zestawów Allegro, który pozwala:

 • kopiować serię zestawów i wklejać je do zaznaczonych ofert,
 • przechowywać zestawy dla ofert zakończonych i odtworzyć je na Allegro po wznowieniu ofert,
 • tworzyć kopie zapasowe zestawów,
 • definiować nowe lub edytować już istniejące zestawy,
 • usuwać zestawy pojedynczo lub grupowo.

Edytor zestawów Allegro

 

Jak korzystać z Edytora zestawów Allegro?

 1. Pracę z narzędziem rozpoczynamy od wybrania z listy konta Allegro, dla którego chcemy operować w Edytorze zestawów Allegro.
 2. Przy pierwszym użyciu narzędzia dla danego konta należy wczytać oferty z zestawami z Allegro do narzędzia. W tym celu klikamy przycisk Wczytaj oferty z zestawami.
 3. Dokonujemy zmian w zestawach — o tym dokładnie w dalszej części tekstu.
 4. Zapisujemy zmiany w zestawach na Allegro, klikając przycisk Zapisz na Allegro.
 5. Od tej pory staramy się dodawać nowe zestawy przez narzędzie, a nie bezpośrednio przez Allegro. Po wystawieniu nowych ofert na Allegro należy kliknąć przycisk Wczytaj oferty. Kliknięcie przycisku Wczytaj oferty z zestawami spowoduje wczytanie również zestawów z Allegro, które niestety nie zawierają zestawów dla ofert zakończonych. Dlatego zalecamy wczytywać tylko same oferty, dzięki czemu zachowamy w narzędziu zestawy dla ofert zakończonych. Po wznowieniu oferty zakończonej na Allegro, aby przywrócić  dla niej zestawy, wystarczy w narzędziu kliknąć przycisk Zapisz na Allegro.

Kopiowanie serii zestawów.

 1. Skopiować serię zestawów do schowka, klikając ikonę   przy ofercie, z której chcemy pobrać zestawy.
 2. Wkleić zestaw do wybranej oferty, klikając przy niej ikonę lub zaznaczyć oferty na liście i kliknąć przycisk Wklej serię zestawów do zaznaczonych ofert.

Kopiowanie pojedynczych zestawów.

 1. Skopiować zestaw do schowka, klikając przy nim ikonę  .
 2. Wkleić zestaw, klikając ikonę .

Zmiana kolejności zestawów w ofercie.

 1. Kliknąć ikonę  lewym przyciskiem myszy i przytrzymując przycisk przesunąć komórkę na wybraną pozycję wiersza tabeli.
 2. Zwolnić przycisk myszy.

Usuwanie zestawów.

Kliknąć ikonę   przy zestawie (usunięcie zestawu) lub przy ofercie (usunięcie serii zestawów).
Można również zaznaczyć oferty i kliknąć przycisk Usuń zestawy w zaznaczonych ofertach.

Definiowanie nowych lub edycja już istniejących zestawów.

Nowy zestaw tworzymy, klikając ikonę  .
Już istniejący zestaw edytujemy, klikając ikonę  .
W obu przypadkach otworzy nam się okno tworzenia / edycji zestawu:

Okno definiowania zestawu Allegro

Tworzenie kopii zapasowej zestawów oraz przywracanie kopii zapasowej.

Przed każdym zapisem zestawów na Allegro pobierana jest aktualna lista zestawów i tworzona jest jej kopia zapasowa.
Niestety kopie te nie zawierają zestawów z ofert zakończonych, dlatego przywracanie zestawów z kopii zapasowej zaleca się w awaryjnych sytuacjach.

Możliwe jest również utworzenie kopii zapasowej ręcznie — w tym celu wystarczy kliknąć przycisk Utwórz kopię zapasową.
Aktualnie działanie tego przycisku jest takie same jak działanie kopii automatycznej — pobierane są zestawy ofert z Allegro, które nie zawierają zestawów z ofert zakończonych. W przyszłości jednak planujemy, aby ten przycisk tworzył kopię zapasową zestawów z narzędzia.

Aby przywrócić zestawy z kopii zapasowej, wystarczy kliknąć przy wybranej kopii przycisk Wczytaj zestawy z kopii zapasowej.

Kopie zapasowe zestawów Allegro

Filtrowanie ofert.

Narzędzie umożliwia filtrowanie ofert wg różnych kryteriów.
Pomocne będzie wyświetlenie na liście tylko ofert bez zestawów — w tym celu wystarczy zaznaczyć pole Ukryj oferty z zestawami

Filtry oferty Allegro

Masz pytania?

Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie.
Wszystkie formy kontaktu są dostępne na naszej stronie kontaktowej.