Zobacz co nowego w Menedżerze Ofert Allegro.

Wprowadziliśmy dwie dodatkowe masowe operacje na ofertach w Menedżerze Ofert Allegro:

 • Przesyłanie sugestii zmiany w produkcie (na podstawie danych Twojej oferty).
  1. Zaznacz wybrane oferty.
  2. Kliknij przycisk Akcje produktyzacji -> Prześlij do Allegro sugestie zmiany produktu.
  3. Na maila otrzymasz powiadomienie od Allegro o postępie zgłoszenia.
 • Łączenie oferty z wybranym produktem.
  1. Zaznacz wybrane oferty.
  2. Kliknij przycisk Akcje produktyzacji -> Połącz oferty z wybranym produktem.
  3. W oknie dialogowym wyszukaj i wybierz produkt z listy.
  4. Zatwierdź, odczekaj za zakończenie operacji i kliknij Zapisz zmiany w ofertach na Allegro.
    

Usprawniliśmy też działanie dwóch innych masowych operacji związanych z produktyzacją:

 • Wyszukaj i powiąż produkt z ofertą.
 • Utwórz i powiąż produkt z ofertą.