Zobacz jak masowo tworzyć zestawy produktowe.

W Menedżerze Ofert Allegro ułatwiliśmy masowe tworzenie i edycję zestawów produktowych.
Aby utworzyć zestaw, dodać lub usunąć produkt do zestawu:

  1. Zaznacz oferty na liście.
  2. Kliknij przycisk Akcje produktyzacji -> Utwórz/edytuj zestaw produktowy.
  3. W oknie tworzenia/edycji zestawu wskaż produkt oraz zaznacz typ operacji: usunięcie produktu z zestawu lub dodanie produktu do zestawu.

5. Pozostawiając oferty zaznaczone na liście, kliknij przycisk Zapisz zmiany w ofertach na Allegro.