Masowe udoskonalenie opisów ofert na Allegro przy pomocy integracji z Chat GPT

Menedżerze Ofert Allegro masz możliwość poprawy opisów ofert Allegro za pośrednictwem sztucznej inteligencji od Chat GPT.

Poniżej przedstawiamy sposób automatycznej poprawy opisów ofert Allegro przy pomocy naszego narzędzia:

Na początku musisz włączyć integrację Chat GPT (o ile nie zrobiłeś tego wcześniej przy konfiguracji inteligentnych odpowiedzi w naszym Autoresponderze Allegro).
Najprostszym sposobem jest doładowanie środków na poczet tokenów Chat GPT w Niezbędniku Sprzedawcy. Innym sposobem jest podłączenie własnego konta Chat GPT.

Po wczytaniu ofert do Menedżera Ofert Allegro zaznacz oferty, w których chcesz dokonać poprawy opisu.

Otwórz okno poprawy opisów klikając Akcje oferty -> Popraw / ustaw nowy opis przy pomocy Chat GPT.
Okno poprawy opisów ofert Allegro przez Menedżer Ofert Allegro i Chat GPT
Możesz użyć gotowych konfiguracji, które wprowadzają delikatne poprawki w opisie.
Opis ustawień:

  • format wejściowego opisu oferty - kod html lub tekst,
  • temperatura - parametr kontrolujący stopień losowości generowanych tekstów. Niższa temperatura to bardziej pewne i zrozumiałe treści. Im wyższa temperatura, tym mniej logiczne i bardziej losowe teksty.
  • instrukcja do wykonania przez GPT - tzw. prompt, czyli wskazówki, przy pomocy których Chat GPT zrozumie intencję użytkownika i wygeneruje odpowiedź.

Konfigurację zawsze należy testować na jednej ofercie - w celu przyśpieszenia operacji oraz zmniejszenia kosztów zużycia tokenów Chat GPT:

  1. Zaznaczyć wybraną ofertę na liście.
  2. Po skonfigurowaniu instrukcji do wykonania przez Chat GPT kliknąć Popraw / ustaw opis ofert.
  3. Po zakończeniu zadania sprawdzić efekt poprawy opisu oferty, klikając ikonę oczka:  
    Zmiany są lokalne. Aby zmiany były widoczne na Allegro, należy zaznaczyć oferty i kliknąć przycisk Zapisz zmiany w ofertach na Allegro. Należy to zrobić dopiero po upewnieniu się, że opis jest poprawny. Pamiętaj, że tworzone są kopie zapasowe ofert Allegro przed wprowadzeniem zmian.
  4. Jeśli opis oferty nie jest zgodny z Twoimi oczekiwaniami, należy jeszcze raz wczytać oferty, zmienić konfigurację i spróbować ponownie.

Jeśli efekty są zadowalające, możesz próbować dokonywać zmiany na coraz większej grupie ofert, weryfikując wyrywkowo opisy i wprowadzając ewentualne ulepszenia w instrukcji do wykonania przez Chat GPT.

Poniżej przedstawiamy przykłady zmian opisów ofert uzyskanych przy domyślnej konfiguracji: